Kim jesteśmy ?

Stowarzyszenie „FORMATOVA” [FORM OF MEETING AND TRANSMISSION OF VISUAL ARTS –  forma transmisji i spotkania ze sztuką wizualną] ma na celu promowanie wymiany międzykulturowej w krajach europejskich, poprzez sztukę wizualną wkomponowaną w przestrzeń publiczną, a dokładniej  – sztukę wideo i filmy krótkometrażowe pokazywane w nietypowych miejscach.

Ze względu na covid czekamy na lepszą przyszłość, aby móc tworzyć projekty, które nie dzielą widzów.

Celem naszego projektu jest stworzenie synergii między krajami w dziedzinie sztuki i kultury, ale również dialogu z przestrzenią rożnego typu odbiorcami.

W ramach projektu wymiany interkulturalnej FORMATOVA proponuje niekonwencjonalną, coroczną formę spotkań ze sztuką – INTERCULTURAL VISUAL FORM (I.V.F.), mająca miejsce jednocześnie w Polsce i innych krajach europejskich.

W pierwszej kolejności chcemy utworzyć łącze między Francją i Polską, aby przedstawić te dwie różne kultury przez współpracę artystyczną i integrując wideo w przestrzeń danego kraju.

Intercultural Visual Form – PARYŻ/GDAŃSK-TROJMIASTO

W marcu 2017 odbyly się pokazy drugiej edycji Intercultural Visual Form –  jednocześnie w Paryżu i w Trojmiescie.

Więcej tutaj → I.V.F.#2

JAKIE PODEJŚCIE ARTYSTYCZNE STOI ZA TYM PROJEKTEM ?

Intercultural Visual Form ma na celu :

  • Promować interkulturowość wokół sztuk wizualnych, a w szczególności wokół sztuki wideo i filmów krótkometrażowych.
  • Umożliwić spotkanie sztuki wizualnej z publicznością w miejscach nietypowych, bliskich codziennej przestrzeni funkcjonowania, która często przepełniona jest reklamami.
  • Wkomponować w przestrzeń publiczną Sztukę wizualną, zapewniając swobodny i bezpłatny dostęp do niej.
  • Wspierać nowe talenty tworząc francusko-polską sieć artystów, faworyzując dostępność sztuki dla jak największej ilości odbiorców.

Aby przygotować centralne wydarzenie, Formatova zorganizowała na początku 2016 pierwszą edycję Intercultural Visual Form (Interkulturalna forma wizualna).

Tematem I.V.F. #1 konkursu filmów krótkometrażowych, przeznaczonym dla studentów z regionu Ile de France (cały region paryski) była międzykulturowości.

Pod koniec marca, wyselekcjonowane filmy siedmiu uczestników były wyświetlane symultanicznie przez trzy dni, w kilku budynkach szkolnictwa wyższego, w takich miejscach jak : korytarz, kawiarnia, sala sportowa, bar. Film, który został wybrany przez publiczność „Pieces of Mind” był następnie pokazywany w kilku imprezach kulturalnych we Francji. A jeden z filmów, znalazł się w oficjalnej selekcji Cinéfondation w Cannes.

Specyfika konkursu jest jego temat. MIĘDZYKULTUROWOŚCI, pojęcie to odnosi się do spotkania lub melanż dwóch różnych tożsamości kulturowych, które mogą być zawarte w treści lub w indywidualizmie. Oznacza ono rowniez otwarcie na nowe horyzonty i poznawanie inności przez kulturę.

Projekt ten wyłonił i pobudził kilka młodych talentów w sztuce wideo, pokazujac wielkiej publice, ich podejście do tematu, w sposób oryginalny.

 

ZESPÓŁ:

– Wieslawa NOWICKA – Prezes stowarzyszenia, Założycielka, koordynator artystyczny i organizacyjny

– Guillaume KOUAO – Vice Prezes stowarzyszenia, Współ-założyciel, koordynator organizacyjny

– Aleksandra BIAŁKOWSKA – komunikacja Polska

– Aurore SEIBERT – komunikacja Francja

 

 

Kontakt : contact@formatova.com